Описание:INPA (EDIABAS) е вътрешно фирмена диагностична система на BMW Group.
Системата е разработвана до 2003г. и обновявана до около 2006г. INPA e заменена от системата GT1 DIS

Виж повече на https://sklad66.com/cms/bmw-diag-systems.html


Може да купите от: sklad66.com

Видео: