Описание:За анализиране на различни параметри на автомобили, AUTODATA 3.45 предоставя най-изчерпателната среда,
която обяснява различни сложни компоненти на автомобилите,
така че индивидите да могат да изпълняват различни задачи за rapairing.
Той има много удобен потребителски интерфейс, който разделя много компоненти на автомобила на разбираеми единици,
така че начинаещите да могат лесно да бъдат разбрани. Въпреки това,
това е малко тежко за системните ресурси,
тъй като предоставя структурирана и подробна информация за автомобили с различни подробности за ремонт.

 


Официален сайт: AutoData CDA 3.45

Видео: